Spravedlivé rozúčtování topení a

  1. ARTAV
  2. Spravedlivé rozúčtování topení a
ostatni

Text otázky

V domě SVJ má několik bytů náklady pod 60% celkovýchprůměrných, dalších párpod limit cca 80% odhlasovaný shromážděním.Zvýšený limit je zdůvodňován, jako mnohde jinde NÁPADEM, že byty s nižší spotřebou jsou "vytápěny" prostupem tepla přes bytové příčky byty s vyšší spotřebou. S potřebou tepelné stability domu souhlasím.Rozúčtovací firma provádí při výpočtu dle §4 odst.3,4 vyhl.372/01 dva kroky:1. vybere sumu "pokut" od bytů topících pod 80%2. rozdělením sumy "dotuje" zbývající. Ovšem tak, že každého odlišně (40 až 1100 Kč) - čím větší náklady, tím větší dotace.Zajímavé je, že nejvíce dotovaní spolu vzájemně sousedí a také vůbec nesousedí s pokutovanými - museli by je "vytápšt" přes několik bytů, ne přes jednu zeď či strop...Můj závěrje, že vysoké náklady jsou dány především vůlí velkého spotřebitele PROSTě mít více tepla (a levněji), ne že "musí" vytápět souseda. Tedy algoritmus "výpočtu" je špatný (nepočítá s rozmístěním bytů) a s matematikou má možná společné jen početní operace. Co vy na to? Děkuji a zdravím! TtdXR

Odpověď na otázku

Váš dotaz není bohužel formulován dostatečně konkrétně, aby bylo možno dát zcela jednoznačnou odpověď. Nicméně, tepelné toky uvnitř objektu jsou objektivní skutečností a jejich velikost, směr a intenzita se řídí fyzikálními zákony, o jejichž pravdivosti není pochyb. V zateplených objektech, kdy jsou významně redukovány tepelné toky ven z objektu, tepelné toky uvnitř objektu nabývají na významu. Snaha o podchycení tohoto jevu je formalizována i ve Vámi zmiňované vyhlášce č.372/2001 Sb. Rovněž je nade vší pochybnost, že fakturované množství tepla bylo do objektu dodáno a v objektu spotřebováno. Tepelná pohoda v jednotlivých místnostech nevzniká neznámým způsobem, nýbrž dodávkou nakupovaného tepla a jeho distribucí uvnitř objektu. Jmenovaná vyhláška ukládá vlastníkovi objektu jakého cíle v rozúčtování nákladů na teplo má být dosaženo, nikoli jakou cestou má k cíli dojít. Je tedy na vlastníkovi (resp. zodpovědnosti a profesionalitě jeho dodavatele rozúčtovacích služeb), jaký konkrétní algoritmus k dosažení cíle zvolí. Rozhodně však se nepostupuje formou „pokut“ a „dotací“.