Správné rozúčtování rozdílu bytových vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Správné rozúčtování rozdílu bytových vodoměrů
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v rámci rozúčtování za rok 2021 rozúčtovatel vystavil rozúčtování, kde je rozdílná jednotková cena za m3 v rámci celkové spotřeby bytového domu versus cena za spotřebu vody v bytové jednotce. Cena za mj. za celkovou spotřebu domu je správná, je shodná s fakturou. Cena za mj. za byt je rozdílná. Je daná tím, že si rozúčtovatel cenu za mj. prostě "vypočítal". Součet náměrů bytových vodoměrů a patního je v našem případě rozdílný, rozdíl činí 10%. Tak jak bych očekával, měly by všechny náměry podružných vodoměrů, které nejsou nikde definovany jako fakturační, být vynásobeny daným koeficientem 1,1 tak aby se zajistilo, že skutečná spotřeba bude zaplacena všemi spotřebiteli podle poměru jejich spotřeb. Rozúčtovatel argumentuje tím, že postupuje podle zákona 67/2013, §5 písmeno b., kde je uvedeno, že se rozúčtování provede podle poměru náměrů podružných vodoměrů. Já argumetuji tím, že rozúčtovatel nemá právo si svévolně určovat cenu za měrnou jednotku, kdy potom na jednom dokumentu mám dvě různé ceny a navíc porušuje zákon č. 67/2013, §7, odst 2, kdy musí platit, že vyúčtování bude zřejmé a kontrolovatelné z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Pokud budu mít rozdílnou cenu za mj. než má dodavatel na faktuře jak můžu provést ověření správnosti rozúčtování? Jaký je prosím v tomto směru správný postup? Existuje platná legislativa, která by umožňovala rozúčtovateli takto zacházet s cenou za měrnou jednotku? Děkuji

Odpověď na otázku

Bytové vodoměry nejsou fakturačními měřidly, ale ve smyslu zákona 67/2013 Sb. slouží jen k rozdělení nákladů na spotřebu vody v domě mezi jednotlivé příjemce služeb (uživatele bytů). Protože součet náměrů bytových vodoměrů je ze známých technických příčin téměř vždy menší, než náměr domovního fakturačního vodoměru, nemůže být účtovaná cena za 1m3 naměřený bytovým vodoměrem stejná jako cena vody dodávané vodárnou a účtovaná podle domovního vodoměru.
Uvádíte, že součet náměrů bytových vodoměrů je asi o 10% menší než náměr fakturačního vodoměru. To je přijatelný a technicky zdůvodnitelný rozdíl a lze podle něj usoudit, že všechmy vodoměry v domě fungují tak jak mají. V českých předpisech není stanovem žádný limit pro tuto diferenci. Může se tedy stát, že Vám podle vodoměru ve Vašem bytě, bude účtována voda v ceně třeba o 25% vyšší, než je cena za mj. na faktuře dodavatele vody a nebude to v rozporu s žádným platným předpisem.
-japo-