Správnost rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Správnost rozúčtování tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jedná se o starší nezateplený dům se šesti byty. Dům je vytápěn dálkově z městské kotelny. Každý byt má svou vlastní stoupačku, na které je ve sklepě měřič dodaného tepla v kWh (Měřič tepla a chladu Megatron 2). Ač je dům umístěn v horách, tak nejsou zohledněny polohové koeficienty. U podkrovních bytů jsou podstatně vyšší náklady na topení, jeden dolní byt netopí téměř vůbec, další byt je umístěn nad vyhřívanou "kotelnou". Stoupačky některých bytů vedou společnými prostorami, jiné naopak přes byty. Dle mého názoru vůbec nejsou zohledněny ve vyúčtování korekce pro netopící byt. Je povinost SVJ zohledňovat koeficient pro polohu bytu a ztráty na stoupačkách ve společných prostorech domu? Mohu poprosit, zda byste se nepodívali na toto rozúčtování pro vytápění bytů? Jsou tam uvedeny dle mého názoru všechny potřebné údaje, ale bez korekcí netopícího bytu. Pak nerozumím přepočítávání na dílky, když měřiče na radiátorech nejsou. https://ulozto.cz/tamhle/QU1UGn0IQ7H2/name/Nahrano-21-5-2022-v-12-55-36?view=gallery&sort=exif_date#!ZGplLGR2AQL1BGEvMQN0Zwx3L2H2AmWVA1STGTWkHyu3pJLlZj== velmi děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

SVJ jako vlastník domu a poskytovatel služeb je dle zákona 67/2013 Sb. povinen při rozúčtování nákladů na vytápění zohlednit nerovné podmínky některých bytů, které mají objektivně větší tepelné ztráty (např. byty v nejvyšším podlaží).
Také doporučujeme rozdělit celkové náklady na vytápění na základní a spotřební složku v poměru 50:50. Tím se zmenší rozdíly v nákladech mezi byty, které jsou částečně vytápěny stoupačkami a byty, které spotřebují více tepla, protože mají větší tepelné ztráty.
-japo-