Správnost výpočtové metody u rozúčtování SS nákladů na vytápění při změně RTN z odpařovacích na elektronické v průběhu roku

  1. ARTAV
  2. Správnost výpočtové metody u rozúčtování SS nákladů na vytápění při změně RTN z odpařovacích na elektronické v průběhu roku
legislativa

Text otázky

Vlastník bytového domu , kde byly dosud instalovány odpařovací RTN, se rozhodl v měsíci srpnu 2023 tyto indikátory nahradit elektronickými. Vyúčtování nákladu na vytápění bylo provedeno v poměru 40 ZS a 60 SS, přičemž přepočtené dílky odpařovacích indikátorů byly sečteny s přepočtenými dílky elektronických indikátorů a náklad SS podělen touto sumou /21 000/. Pro zjednodušení celkové náklady činily 1 000 000 Kč bez DPH, Náklad prvního pololetí činil 628 tisíc Kč při náměru odpařovacích RTN 1000 dílků, druhé pololetí náklad 372 000 Kč při náměru elektronických indikátorů 20 tisíc dílků. Výpočtovou metodu použitou poskytovatelem služby pro rozúčtování spotřební složky považujeme za chybnou a jsme přesvědčeni, že výpočtová metoda pro SS musí ctít rozdílnost indikační techniky . Jaký je Váš náhled ? Děkuji!

Odpověď na otázku

V rámci Vašeho dotazu musíme konstatovat, že rozúčtování nákladů na ústřední vytápění  nemůže být provedeno tak, že se přepočtené dílky odpařovacích indikátorů sečtou s přepočtenými dílky elektronických indikátorů a výsledný součet pak vstupuje do rozúčtování za celé zúčtovací období.

Rozúčtování mělo být provedeno, jako 2 samostatná rozúčtování, které ctí rozdílnost odpařovacích a elektronických indikátorů. První v rámci odpařovacích indikátorů topných nákladů, které indikují v řádu jiných jednotek s nákladem na dané období a druhé v rámci nových elektronických indikátorů s nákladem na druhé období.