Stanovení hranice vyúčtování pro výpočet spotřeby tepla.

  1. ARTAV
  2. Stanovení hranice vyúčtování pro výpočet spotřeby tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,po reklamaci vyúčtování spotřeby na vytápění, mně bylo sděleno, že v našem objektu je nastavena spodní hranice vyúčtování na 18%,(splněn požadavek min.vytápění na 17st). Původně jsem byla v rozdílu -31%(13%dopočteno) Jsem doma pracuji na počítači takže si topím dostatečně + teplo ze spotřebičů (televize, počítače + pekárna, el.trouba apod) mi byt vytopí . Můžete mi sdělit kdo hranici vyúčtování nastavuje a dle jakých kriterií? Je to potom motivace na šetření ,když zaplatím plýtvání. Dům je po revitalizaci-okna, zateplení. Děkuji na odpověď

Odpověď na otázku

Povolené rozdíly v nákladech na vytápění vztažené na 1 m2 přepočtenépodlahové plochy určuje vyhláška 372/2001 Sb.. Dle § 4 odst. (4) nesmí tytonáklady překročit hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v danémzúčtovacím období. Pokud dojde k překročení provede vlastník úpravuvýpočtové metody. Metodický pokyn k této vyhlášce vydaný MMR 19. 12. 2002 umožňuje sníženírozsahu 40% ve vztahu na minimální vnitřní teplotu objektu (16 – 18 st.C).Zvláště však tento metodický pokyn určuje kroky, které je vlastník povinenprovést při překročení určeného rozsahu nákladů. Jde zejména o úpravupodílu spotřební a základní složky a přezkoumání stanovené korekce na polohumístnosti. Stanovení rozsahu povolené hranice na základě minimální teplotyvychází z výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností a tepla dodanéhootopnými tělesy.