Stanovení koeficientů polohy

  1. ARTAV
  2. Stanovení koeficientů polohy
ostatni

Text otázky

Stanovení velikosti koeficientů místností přízemního bytu a možnosti kompenzace nákladů na tepelnou energii za nezaviněné ochlazování místností vlastního bytu, který je umístěn nad nevytápěnou sklepní místností.Jakým způsobem lze stanovit výši koeficientů a jak provést kompenzaci mých nezaviněných vyšších nákladů za tepelnou energii, resp. u koho lze nárokovat náklady za vytápění dvou místností mého bytu, které jsou ochlazovány zespodu cizím objektem? Jsme SVJ s nezateplenou (zateplená je pouze střecha) starší budovou. Bydlím v přízemním bytě o pěti vytápěných místnostech s 5 digitálními měřáky, včetně koupelny. Pod dvěma místnostmi, tzn. kuchyní a dětským pokojem, který není trvale obýván, se ve sklepě nachází cizí, nevytápěný, donedávna volně větrající, resp. ochlazovaný cizí objekt – nefunkční trafostanice čEZ. I přes přijatá dílčí opatření výboru SVJ (uzavření větracích otvorů), byla a je spotřeba tepelné energie v těchto místnostech v roce 2009 i 2010 cca 2x až 2,5 x větší (několik tisíc), než v místnosti (obýváku), kterou trvale obýváme, a která je ochlazována pouze pláštěm budovy a sklepem. V prostorách chodby a sklepa se nenachází žádné topné těleso, pouze ve sklepě izolované rozvody tepla. Bylo by v souladu s Vyhláškou 372/2001 Sb., stanovení výše koeficientů místností u mého bytu – kuchyně – dvě stěny – sklep (nad trafostanicí), vnější plášť = 0,80 + kompenzace; dětský pokoj – tři stěny - sklep (nad trafostanicí), vnější plášť, přední vchod = 0,65 + kompenzace; ložnice – tři stěny - sklep, vnější plášť, zadní vchod = 0,65; obývák – dvě stěny – sklep, vnější plášť = 0,80; koupelna – jedna stěna – sklep = 0,90.Nebo jak by to mělo být správně?

Odpověď na otázku

Správně uvádíte, že za stanovení koeficientů odpovídá vlastník domu. Je to proto, že vlastník domu je odpovědný za celé rozúčtování. Zdali v případě SVJ bude rozhodovat jen výbor, nebo shromáždění vlastníků, to už záleží na konkrétním zněním stanov příslušného Společenství. Ani výbor, ani Shromáždění, případně někteří jeho členové nemají obvykle dostatečné znalosti, zkušenosti a kvalifikaci, aby mohli zodpovědně a správně koeficienty pro zohlednění polohy místnosti stanovit. Obracejí se obvykle na odborníky – profesionální rozúčtovací firmu, nebo na projektanta vytápění, kteří jsou schopni koeficienty pro daný dům stanovit na základě známých, nebo vypočítávaných hodnot tepelných ztrát jednotlivých místností.Koeficienty jsou relativní čísla a musí být stanoveny vždy současně pro všechny místnosti, či byty v daném domě.Váš problém se stanovením koeficientů pro místnosti nad nevytápěnými částmi suterénu lze řešit tímto způsobem, tedy výpočtem systému koeficientů pro celý dům, na základě výpočtu tepelných ztrát.Po zateplení domu a zejména po zateplení jen některých částí domovního pláště (např. jen střechy) je nutno celý systém koeficientů přepočítat.