Stanovení koeficientu polohy.

  1. ARTAV
  2. Stanovení koeficientu polohy.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně stanovení koeficientu polohy pro vyúčtování tepla. Jsme nové SVJ, bydlíme v novostavbě z roku 2007, která je naprosto zateplená, zaizolovaná a vytápění je prováděno domovní kotelnou, kterou má každý vchod zvlášť. Jsme také povinni zavést při vyúčtování tyto koeficienty? Pokud ano, můžete nám poradit, jak na to? Správní firma pověřená developerem tyto koeficienty při vyúčtování služeb za rok 2007 nepoužila. Velice Vám děkuji. S přáním hezkého dne Lucie Kreisová

Odpověď na otázku

Z dotazu je patrné, že Váš objekt (i samostatné vchody se zdrojem) jsouzúčtovací jednotkou a teplo je dodáváno otopnou soustavou jako tzv. ústřednívytápění. Jsou tedy splněny podmínky pro povinné provedení rozúčtovánínákladů dle vyhlášky č. 372/2001Sb. (dále jen vyhlášky).Koeficienty dle §4, odst. 3 vyhlášky použijete pouze v tom případě, že jsouv jednotlivých bytech instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátoryvytápění.Nejsou-li instalovány, postupujete dle §4, odst. 5 vyhlášky, tedy dle poměruvelikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelnépodlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce. Účtujete bez korekcí.Kvalifikované rozúčtování splňující dikci vyhlášky Vám poskytnou členovénaší Asociace. Seznam členů naleznete na webové adresehttp://www.artav.cz/seznam-clenu.html.