Stanovení koeficientů

  1. ARTAV
  2. Stanovení koeficientů
ostatni

Text otázky

Dobrý den navazuji na odpověď kterou jste zveřejnili na dotaz paní Harisové ze dne 29.5. 2008.Jsem nový citovaný vlastník. Obrátili jsme se na společnost EMBRA, která provádí rozúčtování tepla, aby určila koeficienty polohy bytu. Jedná se o cihlový čtyřpatrový dům kde je celkem 16 vnitřních a 8 krajních bytů. Jednotlivé vchody jsou podle výkresové dokumentace rozděleny 17,5 cm zdí 2,5 cm dilatační spárou a další 17,5 cm zdí. Dilatační spáry jsou uzavřené z přední i zadní části nosnou zdí. Pracovník EMBRY odeslal návrh koeficientu, kde určil koeficienty na severní stranu a byty pod střechou. Na dilatace oddělující vnitřní vchod určil stanovil stejné koeficienty jako by se jednalo o venkovní zeď tj. stejně jak by každý vchod byl samostatný dům, (tj. krajní byty ve vchodu, kde jsem koupil byt nemají žádnou korekci). Obrátil jsem se na pracovníka, který provádí energetické audity domů a ten mi potvrdil že uzavřená dilatační spára nemůže být v koeficientech považována stejně jak venkovní zeď krajních bytů.. Když energetický auditor kontaktoval pracovníka EMBRY, tak dostal odpověď, že tyto koeficienty určil podle přání zástupci 3 SVBJ (pozn. všichni zástupci mají vnitřní byty). Pracovník EMBRY mi v telefonickém hovoru oznámil, že se jedná o předběžný návrh a pokud nedojde k dohodě všech 32 vlastníků bytů nebudou platné a pokud se nedohodneme tak nám vypoví smlouvu a nebudou provádět rozúčtování tepla.Zástupce SVBJ mi ale oznámil že do určování koeficientů nijak nezasahovali a žeje považuji za platné a na změnu navržených koeficientů nepřistoupí.. Předpokládám, že k dohodě nemůže dojít protože většina bytů je vnitřních a tímjsme se do dostali do neřešitelné situace. Jen pro dokreslení situace při rozúčtování tepla za rok 2007 nejnižší platbu za teplov našem vchodu měl náš zástupce SVBJ 4 344 Kč/rok za třípokojový byt a nejvyšší platbu zaplatil majitel krajního podstřešního dvoupokojového bytu 17 142 Kč. Majitele dalších krajních bytů zaplatili při přepočtu na plochu bytu o cca cca 40 - 50 % vyšší cenu než vnitřní byty. Jaký navrhujete postup v případě, že nedojde k dohodě a je skutečně nutný souhlas všech majitelů bytů s koeficienty ? Kde se můžu odvolat, pokud nebudu souhlasit s koeficienty, které určila společnost ENBRA ?

Odpověď na otázku

Za stanovení koeficientů, tak jako ostatně i za celé rozúčtování, ze zákona odpovídá vlastník objektu a je pouze na něm, jaká kritéria či metody zvolí.Toto právo s sebou nese i zodpovědnost za uplatněný způsob rozúčtování včetně stanovení koeficientů. Pokud, na základě smlouvy, provádí rozúčtování odborná firma, měla by vlastníkovi domu navrhnout řešení, které by nejlépe splňovalo podmínky stanovené vyhláškou 372/2001Sb. Pokud vlastník domu trvá na odlišném řešení, je otázkou formulace smlouvy mezi vlastníkem domu a zpracovatelem rozúčtování, kdo ponese za zpracované rozúčtování odpovědnost.Jaký rozsah rozhodovacích práv mají Vaši zástupci SVBJ musíte mít definováno ve stanovách SVBJ. Vzorové stanovy dle nařízení vlády č. 371/2004Sb. způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství svěřují do pravomoci shromáždění, které obvykle rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.