Stanovení podlahového koeficientu v bytě s měřidly

  1. ARTAV
  2. Stanovení podlahového koeficientu v bytě s měřidly
meridla

Text otázky

Dobrý den, bydlím v SVJ, kde všichni mají měřidla (postaven v roce 2019). Teď nám správcovská firma nutí, že musíme odborně stanovit podlahové koeficienty pro jednotlivé byty (a chtějí to samozřejmě zaplatit), není mi jasné proč bychom toto měli dělat, pokud máme měřidla. Měl jsem zato, že se podlahové koeficienty stanovují jen tam, kde se používají indikátory.

Odpověď na otázku

Požadavek zákona 67/2013 Sb. na zohlednění vyšší náročnosti některých místností na spotřebu tepla pro vytápění na stejnou úroveň platí stejně jak pro domy s bytovými měřiči tepla, tak pro domy s indikátory vytápění. Způsob registrace nic nemění na skutečnosti, že např. byty v nejvyšším podlaží mají objektivně vyšší spotřebu tepla, protože mají více ochlazovaných ploch, než byty ve středových dispozicích domu.

Doporučujeme Vám nepodcenit způsob stanovení těchto koeficientů a zajistit jejich stanovení kvalifikovaným způsobem. Budete tak mít, jako poskytovatel služeb, lepší pozici při vyřizování stížností a reklamací, týkajících se nesouhlasu některých příjemců služeb se stanovenou výší koeficientů.

(japo)

Menu