Stanovení velikosti koeficientů místností bytu pro výpočet nákladů na tepelnou energii.

  1. ARTAV
  2. Stanovení velikosti koeficientů místností bytu pro výpočet nákladů na tepelnou energii.
ostatni

Text otázky

Kdo konkrétně zodpovídá za stanovení velikosti koeficientů místností bytů. Podle vyhlášky 372/2001 Sb., je uveden vlastník. Je tedy povinností výboru SVJ stanovit tyto koeficienty? Nebo někoho jiného? Kdo je schvaluje? Musí shromáždění?

Odpověď na otázku

Správně uvádíte, že za stanovení koeficientů odpovídá vlastník domu. Je to proto, že vlastník domu je odpovědný za celé rozúčtování. Zdali v případě SVJ bude rozhodovat jen výbor, nebo shromáždění vlastníků, to už záleží na konkrétním zněním stanov příslušného Společenství. Ani výbor, ani Shromáždění, případně někteří jeho členové nemají obvykle dostatečné znalosti, zkušenosti a kvalifikaci, aby mohli zodpovědně a správně koeficienty pro zohlednění polohy místnosti stanovit. Obracejí se obvykle na odborníky – profesionální rozúčtovací firmu, nebo na projektanta vytápění, kteří jsou schopni koeficienty pro daný dům stanovit na základě známých, nebo vypočítávaných hodnot tepelných ztrát jednotlivých místností.Koeficienty jsou relativní čísla a musí být stanoveny vždy současně pro všechny místnosti, či byty v daném domě.Váš problém se stanovením koeficientů pro místnosti nad nevytápěnými částmi suterénu lze řešit tímto způsobem, tedy výpočtem systému koeficientů pro celý dům, na základě výpočtu tepelných ztrát.Po zateplení domu a zejména po zateplení jen některých částí domovního pláště (např. jen střechy) je nutno celý systém koeficientů přepočítat.