Starý způsob vyúčtování tepla.

  1. ARTAV
  2. Starý způsob vyúčtování tepla.
ostatni

Text otázky

Je možné se vrátit ke starému způsobu vyúčtování tepla (ne podle vyhlášky 372/2001 Sb.), pokud by byl 100 % souhlas nájemníků?

Odpověď na otázku

Vyúčtování nákladů na teplo se v čR povinně řídí pravidly stanovenýmienergetickým zákonem č.91/2005Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.372/2001Sb..Nelze tedy účtovat odlišně od stanovených pravidel.Z dotazu není patrné, co je onen starý způsob. Myslíte-li tím však účtovánídle m2 započitatelné podlahové plochy, pak řešení naleznete v §4, odst. 5citované vyhlášky.Závěrem je třeba konstatovat, že takový způsob rozdělení nákladů bylpoplatný době, kdy cena 1GJ tepla činila 21,- Kčs.Dnes je minimálně z důvodu úspor energií neefektivní a proto jeho použitínedoporučujeme.