stávající dotaz ze 17. 10. 2022 ohledně rozůčtování TUV dle m2

  1. ARTAV
  2. stávající dotaz ze 17. 10. 2022 ohledně rozůčtování TUV dle m2
legislativa

Text otázky

Dobrý večer, narazil jsem na dotaz, který jste v podstatě nevysvětlili. Nezdůvodnili jste závislost neměřitelných nákladů (cirkulace) na ploše bytu. Jen jste vysvětlili o jaké náklady jde. Doležal, Brno

Odpověď na otázku

Rozúčtování základní složky nákladů na ohřev teplé vody (dále TV) dle plochy bytu má následující zdůvodnění: Velikost tepelných ztrát v rozvodech TV je mj. úměrná délce rozvodu. Čím větší je dům, tím delší jsou rozvody. Celková velikost domu je součtem velikostí jednotlivých bytů + společných prostor.

Tím se dostáváme i k vlivu velikosti podlahové plochy bytu na velikost tepelných ztrát v cirkulaci TV.

Určité snížení těchto ztrát je možné tak, pokud se příjemci služeb v dané zúčtovací jednotce na tom dohodnou, že se v nočních hodinách (např. od 00 do 05 hodin) bude cirkulační čerpadlo vypínat (časovým spinačem).

Povinnost dodávky TV podle vyhl. 194/2007 Sb. je pouze v době od 06 do 22 hodin.

-japo-