stejná částka za vytápění různě velkých bytů

  1. ARTAV
  2. stejná částka za vytápění různě velkých bytů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu. majitel domu nám za 74 m2 vytápěné plochy účtuje 39.800 Kč ročně. . Stejnou částku účtuje i bytu o velikosti 64 m2. V bytgech nejsou měřáky tepla, Okna v bytech se nedají dovírat, skulinami profukuje - okna jsou původní z roku 1944, na chodbách jsou rozbité balkonové dveře, kudy rovněž teplo uniká. Majitel domu na otázky a připomínky nereaguje,před dvěma lety byl ochoten osadit plastová okna pouze za podmínky 50% spoluúčasti nájemníků.Jak se můžeme bránit?

Odpověď na otázku

Pokud nejsou v jednotlivých bytech zúčtovací jednotky (objektu) instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, musí být rozúčtování nákladů na teplo provedeno dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.Započitatelná podlahová plocha je podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 části A. vyhlášky č. 372/2001Sb..Podlahová plocha je podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.Vytápěná plocha se pro účely rozúčtování nepoužívá.Mají-li Vámi uvedené byty započitatelnou podlahovou plochu tak, jak uvádíte, je provedené rozúčtování nesprávné a tudíž i nelegální. Doporučujeme Vám na způsob provedeného rozúčtování podat reklamaci. Poslední možnou obranou je občansko-právní soudní spor.