Studená voda

  1. ARTAV
  2. Studená voda
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Jsme SVJ které má 34 bytů. Chtěl bych se zeptat jakým způsobem mámerozúčtovat studenou vodu, pokud v domě byly ve dvou bytech poškozenyvodoměry (úmyslně).Poškození vodoměrů máme potvrzeno autorizovanýmmetrologickým střediskem. Rozdíl patního a bytových vodoměrů činí1000m3.Za odpověď předem děkujis pozdravemJiří Pirkl

Odpověď na otázku

řešení Vámi uvedeného problému není jednoduché a i když se vyskytuje v praxipoměrně často, odpověď či rada na Váš dotaz je poněkud problematická, neboť v současné době neexistujelegislativní norma či předpis, která by řešila rozúčtování spotřeby studenévody uvnitř objektu s osazenými bytovými vodoměry a s osazeným patnímvodoměrem studené vody. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, řeší tutoproblematiku pouze mezi dodavatelem a vlastníkem objektu, tj. po patu domu.Pro rozúčtování uvnitř domu mezi jednotlivé uživatele pak odkazuje nasměrná čísla spotřeby, uvedené v příloze č. 12 této vyhlášky, která uvádějíroční potřebu SV v m3 na jednoho obyvatele. Vlastník objektu by měl mítzpracovaný způsob rozúčtování spotřeby studené vody, ve kterém by měl mítstanovený postup i v případech, jaký popisujete Vy a s tímto by mělseznámit všechny uživatele bytů.