ostatni

Text otázky

jaký je možný postup při rozúčtování SV v doměve kterém jsou osazeny bytové vodoměry Děkuji

Odpověď na otázku

V současné době neexistuje obecně platný právní předpis, který by určoval rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody podle bytových vodoměrů.V rámci společenství vlastníků nebo bytového družstva doporučujeme odsouhlasit pravidla pro rozúčtování studené vody, resp. také tepla a TUV.Jako podklad pro sestavení pravidel pro rozúčtování SV může sloužit postup pro rozúčtování spotřební složky nákladů na spotřebu vody pro TUV, který je dán vyhláškou 372/2001 Sb.