Svévolná demontáž měřiče tepla.

  1. ARTAV
  2. Svévolná demontáž měřiče tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jak postupovat, jestliže člen SVJ, majitel bytu svévolně demontoval digitální měřič tepla?? Asi ho chce vrátit až před odečtem tepla. Děkuji Svoboda, M.Boleslav

Odpověď na otázku

Postupy pro takovéto případy by měly obsahovat zásady způsobu rozúčtování, které Vaše SVJ přijalo za platné. Pokud nemáte zásady stanovené, postupujte v případě prokázaného stavu dle ustanovení vyhlášky č.372/2001Sb., §4, odst. 7.Tedy jestliže konečný spotřebitel ovlivní měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.V každém případě Vám doporučujeme předat rozúčtování nákladů nezávislé profesionální firmě, která Vám rozúčtuje dle platných předpisů a pro případné anomálie má odborné řešení.Seznam možných firem naleznete na webových stránkách http://www.artav.cz/seznam-clenu.html.