System MEIBES

  1. ARTAV
  2. System MEIBES
ostatni

Text otázky

Máme v bytovém domě systém MEIBES.Dva roky jsme již ve sporu, jak rozúčtovávat teplo, jestli se můžeme řídit vyhláškou 372/2001 nebo ne.Státní energetická inspekce tvrdí že ano, Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že ne, protože nelze rozlišit spotřebu teplé vody k užitku a na topení. Nemáme dva měřiče.

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že na uvedený problém není jednotný názor, předkládáme Vám řešení energetického auditora Ing. Vilibalda Zunta, které vychází z Pravidel pro byty ve správě Magistrátu hl. m. Prahy :V případě, že v zúčtovací jednotce jsou bytové a nebytové jednotky osazeny bytovými předávacími stanicemi a na patách jednotlivých bytových a nebytových jednotek jsou instalovány kalorimetry pro registraci tepla dodaného do každé jednotky, rozúčtování nákladů je provedeno následně:a) teplo pro vytápění a ohřev TV v jednotce je vyúčtováno dohromady, a to celkové náklady na teplo pro zúčtovací jednotku je na patě rozděleno- na základní složku ve výši 40 % z celkových nákladů, která je vyúčtována mezi jednotlivé jednotky v poměru jejich započitatelné podlahové plochy- spotřební složku ve výši 60 % z celkových nákladů, která je vyúčtována mezi jednotky v poměru náměrů na kalorimetrech.b) vodné a stočné za TV společně s vodným a stočným za studenou vodu je vyúčtováno v poměru náměrů na poměrovém měřiči studené vody instalovaném na vstupu do bytové či nebytové jednotky.Je nutné, aby v dotčeném domě si obdobnou dikci odsouhlasili a tím Vám umožnili vyúčtování provést.Výše základní složky při propočtu pro vytápění a ohřev TV dle platné legislativy se pohybuje u tohoto případu v rozsahu 36 až 44 % a spotřební složky v rozsahu 64 až 56 %. V tomto rozsahu je možné poměr složek u tohoto případu volit. Magistrát volil střední hodnotu. Teplo pro vytápění a pro ohřev TV se vyúčtovává dohromady, vodné a stočené za TV a SV také.