Temperování bytu

  1. ARTAV
  2. Temperování bytu
ostatni

Text otázky

Bydlím v družstevním bytě, ve čtvrtém patře. Byt pode mnou, není obydlen, ale majitelé jej občas (jednou týdně, na pár minut) navštíví.Byt není vytápěn (ventily jsou stabilně nastaveny na stupeň č.1) a toto je víc než citelné na teplotě našeho bytu (podlaha) a tím pádem i na vyůčtování, což pociťujeme již druhý rok.Chtěl jsem se proto zeptat, jestli je možné se proti takovýmto nájemníkům nějakým způsobem bránit a požadovat temperaci bytu?S majitelem jsem se pokoušel jednat, ale bohužel bez pozitivního výsledku. Nemám tušení, jestli toto řeší nějaká vyhláška, či zákon. Jak mám postupovat?

Odpověď na otázku

Váš problém řeší občanský zákoník v §689, odst. 1, který definuje, že nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, jsou povinny řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.Ve Vašem případě tedy tak, aby nedošlo k porušení tepelné stability domu a jeho místností §2, odst. 9. vyhlášky 194/2007Sb.Vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu objektu se v praxi pohybuje na úrovni 16 až 18 °C a závisí na typu objektu (panel/cihla).Pokud tedy některý z nájemců nedodržuje minimální teploty, dopouští se tak bezdůvodného obohacení dle§451 a 454 stejného zákona tím, že přenáší náklady na ostatní sousedící nájemce (tedy i Vás).Požadujte tedy po svém družstvu, aby zajistilo dodržení výše citovaných norem. Pokud tak neučiní, jediným rozhodcem je nezávislý soud.