Temperování místností

  1. ARTAV
  2. Temperování místností
legislativa

Text otázky

Dobrý den, zvyšujícími se cenami plynu se u nás v domě ozývají takové hlasy, že vlastníci bytů přestanou topit ve všech místnostech a zatopí si pouze tam, kde tráví většinu času. Chápu, že náklady na topení a teplou vodu budou enormní - dodavatel tepla nám oznámil zvýšení ceny tepla na pětinásobek, kdy již vychází cena na 1 GJ 2500,. Kč!! Takže většina vlastníků bytů nebude schopna toto uhradit - většinou důchodci a maminky na mateřské. Již teď mají někteří vlastníci bytů v některých místnostech při ročních odečtech hodnotu 0. Sice musí zaplatit alespoň 80 % nákladů připadajících na 1 m2, ale stále častěji slyším názor, že vláda chce po nich "šetřit", ale pak dostanou dle nich "pokutu" za šetření. Snažím se proti nim argumentovat tím, že vlastně parazitují na sousedech, kteří topí a jejich teplo spotřebovávají i oni, neboť toto prostupuje zdmi . Kdyby bydleli v soukromém domě a celý den by zde netopili a v některých místnostech vůbec, tak by při návratu ze zaměstnání neměli místnosti alespoň trochu vytopené , tak jako v paneláku. Čekala by je doma zima a postupně by v domě měli plíseň a vlhko. Chci se zeptat, zda existuje nějaká právní norma, která by dovolila např. nastavit hlavice termostatů u radiátorů tak, že nemůže být nastaven na 0 a v místnosti musí být udržována teplota alespoň např. 18 Celsia ajak toto může být ze strany SVJ kontrolováno. Děkuji.

Odpověď na otázku

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, stanoví v §2, odst. 6):

V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

Konkrétní výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech lze nalézt v příloze č. 1 této vyhlášky.  V obytných budovách trvale obývaných stanovuje tento předpis teplotu 20°C v obývacích místnostech (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.) a v kuchyni a teplotu 24°C v koupelně.

Za úroveň vytápění odpovídá SVJ jako vlastník společných technických zařízení domu, a SVJ může rozhodnout o instalaci termostatických hlavic blokovaných proti nastavení na nižší teplotu než 18 st.

Můžete nám sdělit, který dodavatel tepla Vám oznámil zvýšení ceny tepla na 2500 Kč/GJ? Taková cena se zcela vymyká nynější cenové hladině obvyklé v ČR.

-peho+japo-