Tepelná energie pro teplou vodu

  1. ARTAV
  2. Tepelná energie pro teplou vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem bytovém domě je umístěna předávací stanice, ve které se provádí i ohřev telé vody (TUV). Dodaná tepelná energie pro ohřev TUV není měřena. Firma, která nám provádí vyúčtování, spotřebu tepelné energie pro přípravu TUV, určí, tím, že vynásobí spotřebu studené vody pro přípravu TUV koeficientem 0,3. Vyhl. 194/2001 v §7, se o tom to způsobu nezmiňuje. Společenství se zatím na žádném způsobu nedohodlo. Je tento způsob určení spotřeby tepelné energie správný?

Odpověď na otázku

Ve vyhl. 184/2007 Sb. se doporučuje zjistit potřebu tepla pro ohřev vody z měřené spotřeby tepla pro ohřev v letním provozu, kdy se nevytápí a veškeré dodané teplo se spotřebuje pro ohřev vody. Použít ke stanovení spotřeby je odhadnutou hodnotu 0,3 GJ/m3 není správné.Tato hodnota je v uvedené vyhlášce jen jako limitní povolená spotřeba tepla a tento údaj není určen pro stanovení skutečné spotřeby.

Menu