tepelná pohoda v obchodě

  1. ARTAV
  2. tepelná pohoda v obchodě
ostatni

Text otázky

Je někde uvedena výpočtová vnitřní teplota v otopném období v prostorách obchodu. V příl. 1 vyhl. 194/2007 Sb. jsem to nenalezla. Lze stanovit tuto teplotu např. na max. výši 18 °C a nechat ji nastavit na jednotlivé radiátory?Nevíme jak jinak snížit spotřebu u neplatiče, který již druhé topné období protopí cca 1/4 spotřeby tepla za celé naše SVJ aniž protopené náklady uhradí. Odpojit od tepla jej nelze, tak bychom alespoň chtěli tyto náklady snížit. Děkuji za radu.

Odpověď na otázku

Váš dotaz má několik bodů, takže se pokusíme vše zodpovědět postupně.1. Vnitřní výpočtové teploty stanovuje ČSN EN 12831 a pro obchodní prostory (oddíl 5) uvádí následujíc hodnoty: prodejní místnosti všeobecně 20 °C, prodej trvanlivých potravin 18 °C, prodej masa, mléčných výrobků a ovoce 15 °C, vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) 15 °C, vytápěná schodiště 10 °C, kancelářské místnosti 20 °C, chladírny 2 až 5 °C a klady dle požadavků skladovaného zboží. Tolik tedy přímá citace normy.2. Vlastník objektu (který zároveň zodpovídá za vytápění objektu v souladu s platnými předpisy) musí učinit taková opatření, aby shora uvedené výpočtové teploty byly dodrženy, tedy např. včetně pevného nastavení termostatických hlavic v jednotlivých vytápěných obchodních prostorách.3. Problematiku neplatiče Vám řešit nepomůžeme, ale doporučujeme instalaci poměrového měření tepla v celém objektu tak, aby bylo možno adresně rozdělit náklady na vytápění tak, aby reflektovaly skutečnou spotřebu jednotlivých konečných spotřebitelů.