Tepelná stabilita domu

  1. ARTAV
  2. Tepelná stabilita domu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych vás požádal o vysvětlení k následující problematice.TEXT : Na základě Metodického pokynu 28203/2002-71 (k vyhl. 372/2001 Sb.) v § 4 odst.4 je ustanovení : Každý uživatel bytu je povinen odebírat službu řádně tj. v daném případě tak, aby nedošlo k porušení tepelné stability domu. Vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu ( pravděpodobně v domě) se v praxi pohybuje na úrovni 16 st.C až 18 stupňů C.Otázka 1 : Předpokládám, že vnitřní minimální teplotou 16 -18 st.C je myšlena teplota domu-objektu ?Text před otázkou 2 : V souladu s vyhl. 194/2007 Sb. § 3 odst.5 je ustanovení : Výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném období ve vytápěných místnostech jsou stanoveny v Příloze 1. (převážně 20 stupňů C/ 50% vlhkost vzduchu ). My máme ve všech místnostech námi naměřenou teplotu v uvedenám otopném období mezi 23 - 24 stupni C/ 45% - 50% vhkost vzduchu. Podle výboru SVJ je tato teplota nízká pro zajištění tepelné stabilitu domu. Dům je z roku 1977, je zateplen a okna vyměněna z cca 95 %. Výbor zvolil 18 stupňů C což - 12 % (88%) a pokud nedosáhneme této hranice používá korekce do 88 %, domnívám se, že je to přehnané a podle popsaného by měla být dostatečná pro spodní hranici teplota 17 stup. C, což by přestavovalo řádově cca - 20 % (80 %).Otázka 2 : Co je průkazné pro stanovení tepelné stability domu, teplotní projekt domu, energetický audit nebo stanovisko energetického auditora, který, nevím odkud to bere a popisuje např. nezateplené starší domy by měly mít tepelnou stabilitu domu 18 st. C, zateplené 16 st. C ?Otázka 3 : Jakou metodou se měří tepelná stabilita domu a které normy se to týká ?Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vnitřní minimální teplotou je myšlena výpočtová teplota vnitřního vzduchu místností objektu stanovená projektem, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání okolních stěn ve smyslu vyhlášky č.194/2007Sb.Vnitřní minimální teploty stanovuje výpočtem projektant, který projektoval topení v domě a to na základě tepelných ztrát budovy. Teploty se stanovují tak, aby nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu venkovních stěn budovy. V současné době se těmito teplotami zabývá norma ČSN 730540-2. Pokud se dům zateplí a znovu se provede výpočet, je jisté, že se dospěje k jiným hodnotám, než v původním projektu topení.