Tepelný audit

  1. ARTAV
  2. Tepelný audit
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěli bych se zeptat.Bydlím v podílovém spoluvlastnictví .Každý má svůj podíl.Jsme soukromý dům.Měnili jsme staré radiátory za nové.Tuto službu máme na objednávku.A nechali jsme si dát měřiče pracovníkem Energie-Reality české Budějovice.Která nám tuto službu vykonává a provádí rozúčtování tepla.Ve třech bytech jsou dány nové radiátory.Bylo nám slíbeno ,že bude proveden nový tepelný audit.Jsme dům o pěti bytových jednotkách.Ve dvou bytech mají staré radiátory.Bylo slíbeno ,že budou nám dány nové ohodnocovací koeficienty.Když jsme informovali jestli bude proveden nový tepelný audit tak nám bylo odpovězeno ,že koeficienty zůstanou stejné.Dokud nebudou ve všech bytech radiátory vyměněny tak vše zůstane při starém. Bylo nám odpovězeno pokud si vymění zbytek domu radiátory za nové tak se koeficienty přepočítají odhadem někde až na čtyřnásobek.Potom bude vyúčtování spravedlivé a motivující k šetření teplem. Prosím radu. Dana

Odpověď na otázku

Obecně je třeba rozlišovat vámi uváděný „tepelný audit“ od přehodnocení koeficientů souvisejících s typem otopného tělesa. V zásadě platí, aby údaje indikátoru byly použitelné pro poměrové rozúčtování tepla mezi konečné spotřebitele, je třeba jejich náměry násobit určitými koeficienty, které jsou odvozeny jednak od výkonu dotyčného otopného tělesa a dále pak od schopnosti přenosu tepla z otopného tělesa na indikátor. Je tedy zřejmé, že byla-li otopná tělesa vyměněna nikoli za identická s předchozími, pak je třeba v rámci přemontáže indikátorů na tato nová otopná tělesa revidovat i zmíněné koeficienty. Pokud tento krok nebyl učiněn a vaše indikátory odpovídají čSN EN 834 (nebo 835), pak není vše v pořádku.