Tepelný audit

  1. ARTAV
  2. Tepelný audit
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěli bych se zeptat.Měnili jsme staré radiátory za nové.A nechali jsme si dát měřiče pracovníkem Energie-Reality české Budějovice.Která nám tuto službu vykonává a provádí rozúčtování tepla.Ve třech bytech jsou dány nové radiátory.Bylo nám slíbeno ,že bude proveden nový tepelný audit.Jsme dům o pěti bytových jednotkách.Ve dvou bytech mají staré radiátory.Bylo slíbeno ,že budou nám dány nové ohodnocovací koeficienty.Když jsme informovali jestli bude proveden nový tepelný audit tak nám bylo odpovězeno ,že koeficienty zůstanou stejné.Dokud nebudou ve všech bytech radiátory vyměněny tak vše zůstane při starém. Bylo nám odpovězeno pokud si vymění zbytek domu radiátory za nové tak se koeficienty přepočítají odhadem někde až na čtyřnásobek.Potom bude vyúčtování spravedlivé a motivující k šetření teplem.Prosím radu.Dana

Odpověď na otázku

Ve Vašem textu jsem nenašel formulovanou otázku. Nevím tedy o čem se chceteporadit. Ani nevím, zda mluvíte za majitele domu, nebo za uživatele jednohobytu. Mohu jen konstatovat, že otopný systém patří ke společným konstrukcímbudovy a výměny otopných těles mohou být prováděny jen v režii vlastníkadomu. U domů ve vlastnictví SVJ supluje vlastníka domu výbor SVJ. Uživatelbytu nemá právo sám měnit otopná tělesa. Měřiče tepla, nebo elektronickéindikátory vytápění nechává instalovat rovněž výhradně vlastník domu, kterýje jediným partnerem dodavatelské organizace (např. Energie-Reality). Nadruhé straně vlastník objektu zodpovídá za správnost stanovení jednotlivýchkoeficientů i finálního rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele. Uživatelé jednotlivých bytů (nájemníci nebo vlastníci bytů) se proto musí vtěchto záležitostech obracet jen na výbor SVJ, nebo jím pověřeného správcedomu.