Teplá voda rozpočet na osoby

  1. ARTAV
  2. Teplá voda rozpočet na osoby
ostatni

Text otázky

Případě poskytování spotřeby teplé vody BD rozúčtovalo spotřebu 30%TUV na m2 bytů a 70% podle měřáku.Ale zákonu 269/2015 § 6 ods. d se píše že to má být poskytování teplé vody průměrný počet osob .Spotřebu přece ovlivńuje počet osob v bytě ,a né m2 bytů.Je to vydírání senióru ,kteří zůstavají na dožití ve svých bytech!Zákon je více ,než provaděcí vyhláška !! č.269/2015 § 6Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služebVe vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uveded) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m [2], v případě poskytování teplé vody průměrný počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období,

Odpověď na otázku

Úhrada dodávek teplé vody se stanoví podle zákona 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb., kde je v §6, odst.(2) uvedeno, že základní složka nákladů se účtuje podle podlahové plochy bytu. Předpis č. 269/2015 Sb. je jen prováděcí vyhláškou, která určuje podíly základní a spotřební složky a kde se v §6 uvádí jaká data mají být uvedena ve vyúčtování pro uživatele jednotlivých jednotek. Počty osob užívajících byt se použijí jen v některých výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici údaje měřidel, např. jsou-li v domě bytové vodoměry bez platného ověření.

Menu