ostatni

Text otázky

Zajímalo by mne, jak je zohledněno vyúčtování tepla, když nájemník pode mnou využívá byt minimálně,po celý rok je na chatě a tím pádem byt nevytápí.Nájemník nade mnou má v obyváku"nějaký"radiátor,na kterém není měřák a vytopí mu celý byt a tím pádem má ostatní otopná tělesa vypnuta. Z toho důvodu musím v zimě více topit a vytápím i je. Jim se vrací zálohy a já musím doplácet. Např. v kuchyni, kde vůbec netopím mám naměřeno přes 4 tisíce jednotek.? Má družstvo povinnost tuto věc zohlednit? Pokud ano, jak a na základě kterého zákona či vyhlášky. Děkuji

Odpověď na otázku

Problém, na který se ptáte, není ojedinělý. Platná rozúčtovací legislativa však není kocipována tak, aby podobné případy podrobněji řešila. Legislativa vychází z premisy, že vlastník objektu , který za správnost rozúčtování odpovídá, respektuje zásady vytápění stanovené vyhláškou MPO č.194/2007 Sb., která mj. ukládá vlastníkovi objektu zabezpečit rovnoměrné vytápění všech prostor v domě, které jsou dle projektu do vytápění zahrnuty. Proto tedy je třeba prvotně Váš problém řešit s vlastníkem objektu v tom smyslu, aby zabezpečil předepsané teploty vytápění v diskutovaných bytech, a teprve v případě odchylek v nákladech na 1m2 započitatelné plochy aplikoval správné korekce dle požadavků §4, odst.4 vyhlášky MMR č.372/2001 Sb., čímž lze kompenzaci vámi popsaného případu v určité míře uskutečnit.

Menu