ostatni

Text otázky

Bydlíme v bytovém domě, jsme všichni členy Společenství vlastníků bytových jednotek. Teplo nám dodává teplárenská společnost k patě domu. Dodané množství je nám fakturováno podle odečtu na patě domu. Každý byt má v bytě měřič spotřebovaného tepla. Stejně tak je v každém bytě měřič teplé vody. Sečteme-li naměřené hodnoty těchto měřičů ve všech bytech a odečteme od hodnoty naměřené na patě, vzniká rozdíl, který nazýváme "ztratné". Toto ztratné je nepřiměřeně vysoké a v posledním roce nepřirozeně stouplo. Konkrétně na patě naměřena dodávka 1980 GJ, teplo naměřeno 868 GJ, TV naměřeno 434 GJ. "Ztratné" tak činí 678 GJ, to je 34 procent.Přesto že hodnoty naměřené v bytech zůstaly zcela stejné, "ztratné" je dvojnásobné. Teplárna dodala v roce 13 o 300 GJ více, ale hodnoty naměřené v bytech zůstaly stejné. Jak velké "ztratné" je v normě? Co všechno ovlivňuje jeho výši? Jak se můžeme hájit ve vztahu k teplárně? Jak pokračovat v řešení takového problému? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Uváděný rozdíl v odečtech bytových měřidel a patního měřidla je jednoznačně příliš velký. Pokud navíc odečty v bytech zůstaly stejné ve srovnání s minulým obdobím, ale dodavatel vykázal o 300 Gj více,nabízí se několik příčin rozdílu: Velký časový odstup mezi odečty v bytech a odečty na patě domu, nebo výrazná změna v chování domu ve společných prostorách vedoucí k výraznému zvýšení spotřeby tepla (málo pravděpodobné), ale jako nejpravděpodobnější příčina se jeví závada na některém měřidle na patě domu. Škoda, že tazatel neuvádí i srovnání spotřeby tepla pro ohřev TUV oproti minulému období. Z uváděných údajů vyplývá, že pro ohřev TUV se spotřebovalo pouze asi 22% tepla. Normální je asi 30-40%. Navrhuji porovnat si všechny údaje za několik minulých období a v nich nalézt odchylku. Pokud je to ještě možné, vyreklamovat vyúčtování roku 2013, případně jinak donutit dodavatele tepla přecejchovat měřidla.

Menu