TEPLO PRO UT A TUV

  1. ARTAV
  2. TEPLO PRO UT A TUV
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ o 18 bytech a v naším suterénu je umístěna vyměníková stanice pro vytápění bytů a ohřev TUV v našem domě .Na výměnikovou stanici jsou napojeny ještě další tři domy pomocí energ. kanálu.I když maji ostatní objektz patní měřiče tepla, máme společný rozvod TUV.Takže všechny ztráty v cirkulaci jdou do nákladu všech.Zásobování teplem jako provozovatel má v plánu zavést patní měřidla pro všechy odběratele ,ale mají být poměrové ne fakturační takže bychom platily ztráty z jejich rozvodu.Takže se ptám zda by nebylo pro nás řešení použit Patní měřič TUV COOP therm nebo jiné ?

Odpověď na otázku

Aby měření spotřeby TUV, která je připravována v předávací stanici umístěné ve vašem domu, bylo přesné a rozúčtování nákladů na její přípravu včetně dodávky do jednotlivých odběrních míst (další tři domy) správné, musel by dodavatel tepla (který je i dodavatelem TUV) osadit do jednotlivých domů patní měřiče v provedení, kdy patní měřič měří, kromě množství spotřebované TUV v objektu i množství tepelné energie obsažené ve vodě spotřebované v každém objektu, případně i množství tepelné energie potřebné na pokrytí tepelných ztrát v cirkulační smyčce objektu (vnitřních rozvodů). Pak by tento patní měřič byl v obou případech měřičem fakturačním a ne pouze poměrovým (§ 78, odst. 7 zák.č. 670/2004 Sb.. Tyto požadavky splňují patní měřiče TUV COOP THERM. Tento způsob je však možný pouze za předpokladu, že bude upraven rozvod TUV v každém objektu tak, že bude samostatný a na cirkulační smyčku bude napojen právě jen patním měřičem TUV. Tepelné ztráty v této cirkulační smyčce, byť budou minimalizovány tímto technickým řešením, nakonec stejně zaplatíte úměrně množství spotřebované TUV v každém jednotlivém objektu, neboť budou zahrnuty do nákladů na přípravu TUV a to v ceně za 1 GJ tepelné energie spotřebované na přípravu a rozvod TUV.Závěrem: Použití patních měřičů je pro vás řešením, ale donutit dodavatele tepla, aby osadil PM TUV právě v tomto provedení, bude asi obtížné, neboť zákon ukládá dodavateli osadit pouze měření spotřeby TUV v objektu (§78, odst. 6, zák. č.670/2004 Sb.