Teplo v nebytovém prostoru

  1. ARTAV
  2. Teplo v nebytovém prostoru
ostatni

Text otázky

Mám pronajatý v panelovém domě kde bydlím jednu místnost nebytového prostoru jako sklad věcí (sklep). Jsem pěstounka na přechodnou dobu a mám tam uskladněné věci, které budu potřebovat pro děti, které budu mít postupně v péči. Je tam radiátor, ale celou dobu jsem tam teplo puštěné neměla. Spotřebu mám tedy 0 jednotek, ale stejně mám ve vyúčtování započítaný náklad 1089 Kč. Přijde mi to hodně (šlo jen o dobu od srpna do prosince, takže to byla jen polovina topné sezony). Je možné nějak za topení neplatit? Třeba nechat odpojit radiátor? Musí se platit i v tomto případě - tj. pronajatí sklepa?

Odpověď na otázku

Rozhodující je na jaké využití byla místnost kolaudovaná a jaká je tam projektovaná teplota vzduchu. Důležité také je, jak je místnost pojmenována ve Vaší nájemní smlouvě, nikoli pak účel, s jakým Vy tento prostor využíváte. Obecně platí, že otopné těleso slouží ke kompenzaci tepelných ztrát dané místnosti a pomáhá tak udržovat rovnoměrné teplotní pole uvnitř budovy. Zmíněný náklad Vám byl dopočítán na základě požadavku platné legislativy, doporučujeme zkontrolovat, zda byly v tomto případě aplikovány náležité korekční koeficienty a výpočtové teploty tak, aby korespondovaly se způsobem užívání zmíněného nebytového prostoru.

Menu