Teplo v neobydleném bytě

  1. ARTAV
  2. Teplo v neobydleném bytě
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v našem SVJ je cca 50 % neobydlených bytů. V současné chvíli jsme neměřená jednotka, rozúčtováváme podle započ. plochy. Rozhodnutím shromáždění bylo přijato, že podíl základní a spotřební složky bude 50/50, spotřební složka bude účtována obydleným bytům, obydlený byt bude posuzován podle ročního náměru na vodoměru. Je toto rozdělení nákladů možné z pohledu vyhlášky a spravedlivé z pohledu všech vlastníků?

Odpověď na otázku

Uvedené řešení není ani správné ani spravedlivé a je v rozporu s platnýmipředpisy.Není-li instalováno měření spotřeby či indikátory vytápění v jednotlivýchbytech, nelze rozlišovat obsazené a neobsazené byty. Všechny jsou vytápěny avytápění je účtováno všem stejně. Náklady provozu neobsazených bytů hradívlastník domu.