Teplo v prázdných bytech.

  1. ARTAV
  2. Teplo v prázdných bytech.
ostatni

Text otázky

Bydlím v paneláku o 33 bytech. 3 byty jsou prázdné.Kdo hradí teplo v prázdných bytech?Podle jaké vyhlášky?Jedná se o 40% základní složky tepla.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Náklady na vytápění neobsazených bytů (jak základní tak spotřební složku) i náklady na teplou vodu (alespoň základní složku – 30% tepla potřebného pro ohřev vody) hradímajitel domu.Je to dle vyhl. MMR č. 372/2001 Sb. §6, odst.(6).