Teplo ze stoupaček

  1. ARTAV
  2. Teplo ze stoupaček
ostatni

Text otázky

Jakým způsobem lze vyučtovat teplo, které se získá ze stoupaček a zpáteček?Jsme výškový panelový dům s vertikálním rozvodem stoupaček.Uživatelé bytů v nižších poschodích dostávají značné množství tepla ze stoupaček-velký průměr rozvodní trubky; kdežto byty v horních poschodích daleko méně-malý průměr rozvodní trubky. Teplo snímáme poměrovým elek.indikátorem,regulace radiátorů pomocí termostatických hlavic. Rozúčtování tepla na jednotlivé spotřebitele:ZS/SP = 50%/50%

Odpověď na otázku

Problém, který popisujete je běžný prakticky ve všech větších obytných domech, v domech výškových pak zejména. Rozdílná dimenze svislých topenářských rozvodů je vynucena potřebou dosáhnout optimálních hydraulických poměrů v otopné soustavě. česká legislativa tuto skutečnost v případě místností s otopným tělesem nezohledňuje (např. rumunská rozúčtovací pravidla ano), tuto skutečnost bere v potaz pouze v případě místností, v nichž není umístěno otopné těleso, ale místností rozvodná potrubí procházejí (vyhl.č.372/2001 Sb., Příloha 1, odst. 2b). Obecně se má za to, že Vámi popisovaný fenomén je dostatečně pokryt podílem základní složky – Vámi zvolené rozdělení (50:50) v tomto případě považujeme za optimální.