teplota media v radiatorech

  1. ARTAV
  2. teplota media v radiatorech
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě s byty v OV vytápěné jsou dálkovým topením, v domě je výměníková stanice a v bytech jsou radiatory vybaveny měřiči tepla a regulačními ventily. Teplota vody do radiatorů je regulována již ve výměníkové stanici? Je to tak dobře? Neměla by voda dodávána do rádiatorů mít stejnou teplotu a regulačním ventilem korigovat spotřebu tepla? často se stává, že je radiator při plném výkonu jen vlažný a v místnosti je chladno. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Základní regulace teploty topné vody se vždy provádí ve zdroji, v tomto případě ve výměníkové stanici a to v závislosti na aktuální venkovní teplotě. Jde o tzv. ekvitermní regulaci, kdy teplota topné vody je určena otopnou křivkou v závislosti na venkovní teplotě. Otopná křivka (funkcezávislosti) je pro každý objekt stanovena individuálně na základě vlastností domu a otopné soustavy.Termostatické regulační ventily na otopných tělesech mají velký význam pro hydraulické vyvážení a stabilitu otopné soustavy, snižují spotřebu tepla využíváním jiných (vnitřních i vnějších) tepelných zdrojů, doregulovávají teploty v jednotlivých místnostech podle účelu a umístění jednotilvých místností v objektu a zvyšují komfort bydlení.U některých objektů bývá mezi tato dva regulační stupně vložen ještě další: zónová regulace.Důvody pro vícestupňové řešení regulace jsou technické i ekonomické.Např.: čím je vyšší teplota topné vody, tím větší jsou tepelné ztráty v rozvodech. Bylo by neekonomické pracovat s maximální teplotou vody (která se využije při teplotách -12 až -15st.C) při venkovních teplotách nad nulou.Pokud vaše otopná tělesa nestačí pro vytápění místností na projektované teploty (20 až 22st.C), požádejte majitele domu o nápravu. Otopný systém může být špatně vyvážen a vytápět části domu nestejnoměrně, nebo může být nevhodně nastavena otopná křivka.