Teplota radiátora pri E-ITN.

  1. ARTAV
  2. Teplota radiátora pri E-ITN.
ostatni

Text otázky

zdravím vás, máme namontované pomerové rozdeµovače vykur. nákladov značky E-ITN 10.7. Na obale merača je údaj: t min ≥ 35°Ct max ≤ 90°C. Vysvetµujem si to tak, že ak teplota vody v radiátore dosiahne 35°C, merač začne načítavať dieliky. Vysvetµujem si to správne? Ak nie, čo tieto hodnoty znamenajú? Všimla som si totiž, že PRVN po stlačení tlačidla ukazoval teplotu 31,1°C a dieliky pribúdali aj tak. Inú teplotu merač neukazuje, len jednu, takže predpokladám, že to bola teplota vody v radiátore. ďakujem.

Odpověď na otázku

Údaje tmin=35°C a tmax=90°C jsou mezní hodnoty teplot, ve kterých musí být střední projektovaná teplota teplonosné látky v otopné soustavě. Pro tyto teploty je E-ITN 10.7. konstruován. V popisu funkce indikátoru- rozdělovače topných nákladů E-ITN 10.7 je uvedeno:E-ITN 10.7 začíná pracovat pokud rozdíl teplot t1 a t2 je větší nebo roven 5K, přičemž t1 je teplota otopného media v otopném tělese a teplota t2 je teplotou vzduchu v místnosti (v blízkosti otopného tělesa) . Dále musí být splněna druhá podmínka, kdy teplota čidla snímající teplotu otopného tělesa musí být větší, nebo rovna 23°C.Z uvedeného vyplývá, že funkce E-ITN 10.7 byla v pořádku, pokud v popisované době byla otopná soustava v činnosti. Pokud máte indikátor naprogramován i na zobrazování teploty povrchu otopného tělesa, pak Vámi uvedený údaj 31,1°C byl skutečně teplotou povrchu OT v místě instalace indikátoru.