termím vyúčtování

  1. ARTAV
  2. termím vyúčtování
ostatni

Text otázky

existují nějaké sankce pro vlastníka nemovitosti v případě, že nedodrží termín čtyř kalendářních měsíců na doručení vyúčtování tepla a teplé vody

Odpověď na otázku

Bohužel, zákon žádné sankce za porušení této, vyhláškou 372/2001Sb. stanovené povinnosti neukládá.