Termín odečtu měřidel tepla a vody

  1. ARTAV
  2. Termín odečtu měřidel tepla a vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, prosím Vás o radu. Správce našeho bytového domu provedl odečty měřidel (teplo, voda) za rok 2022 až k datu 28.2.2023 (v minulosti odečet probíhal vždy počátkem ledna následujícího roku). Spotřeba za rok 2022 uvedená na ročním vyúčtování tedy zahrnuje i spotřebu za leden a únor 2023, tedy za dobu čtrnácti měsíců, tj. o dva měsíce více. Domnívám se, že to není v pořádku a že je roční spotřeba za rok 2022 uvedená na vyúčtování nesprávná. Správce argumentuje tak, (1) že mu žádný předpis nenařizuje, kdy má odečty provést, (2) že provádění odečtů na jednotlivých objektech nemusí být každý rok ve stejném období, (3) že pro potřeby vyúčtování není podstatné, kdy přesně byl odečet proveden, pokud je datum odečtu stejné pro všechny jednotky a (4) že vyhláška žádné přesné datum odečtu neuvádí. Má správce pravdu? Přijde mi to dost divné. V podstatě by pak pro roční zúčtování nákladů na teplo a vodu bylo možné vzít jakékoli náměry k jakémukoli datu (pakliže by se hodnoty odečetly v jeden den). O tom mám pochybnosti a domnívám se, že správce nepostupuje dobře. Děkuji Vám předem.

Odpověď na otázku

Zúčtovacím obdobím (se rozumí) období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb. (Viz zákon č. 67/2013 Sb., § 2, písm.c).)

Z toho plyne, že zúčtovací období může začínat kdykoliv, ale nesmí být delší jak 12 měsíců.

Rozúčtování se provádí vždy podle stavu měřidel na začátku a na konci období. Z toho plyne, že je potřeba zajistit stav měřidel pokud možno přesně na časovém rozhraní účtovaných období.

U měřičů tepla a u elektronických indikátorů vytápění to není problém. Všechny tyto přístroje jsou vesměs vybaveny vnitřní pamětí, do které se podle stanoveného programu automaticky zapíše náměr na přelomu období. Většinou se zapisují stavy na konci každého kalendářního měsíce, vždy o půlnoci z posledního dne měsíce na první den následujícího měsíce. Při ručním odečtu náměrů je stačí vyvolat z paměti přístroje, ve které zůstávají uchovány obvykle dalších dvanáct měsíců.
U vodoměrů vybavených radiovým odečtem to funguje podobně.
Problém je jedině při odečtu starších vodoměrů, které ještě nejsou vybaveny dálkovým odečtem. Tam je skutečně potřeba obejít a odečíst všechny vodoměry v domě, pokud možno co nejblíže stanovenému dni začátku a konce účtovaného období, doporučuje se v rozpětí 1-2 dní.
Pokud váš správce odečítal 28. 2. 2023 stavy měřidel k 31. 12. 2022 z vnitřní paměti přístrojů, pak je všechno v pořádku. Pokud odečítal stavy k 28. 2. 2023 a použil je k rozúčtování období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pak šlo o hrubou a neomluvitelnou chybu.
Argumenty vašeho správce jsou vesměs chybné.
V současné době se mění všechny bytové měřiče a indikátory za přístroje s dálkovým odečítáním prostřednictvím soudobé techniky (např. internetu, IoT, LoRa a podobných technologií). Tím se diskutovaný problém zcela vyřeší, nejpozději do konce roku 2026.
-japo+peho-