Termín předání vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Termín předání vyúčtování
ostatni

Text otázky

V září 2005 jsem prodala byt v osobním vlastnictví, ale doposud jsem neobdržela přehled vyúčtování za rok 2005. Správcovské firmě jsem poskytla svou novou adresu. Jak mám dále postupovat?

Odpověď na otázku

Povinností správce domu (dle vyhl.MMR č.372/2001Sb. §7, odst.1) je předložit uživatelům bytů vyúčtování záloh na vytápění a dodávky teplé vody do čtyř měsíců po ukončení účtovaného období. To nemusí být vždy totožné s kalendářním rokem. Pokud by bylo v daném domě účetní období vázáno na otopnou sezónu, mohlo by končit např. 30.6. a vyúčtování by mělo být předloženo do 30. října. Další detaily a citace vyhlášky najdete u dotazů z 11.8., 31.7. a 30.6.2006. Jestliže jste platila tak vysoké zálohy, že očekáváte vrácení přeplatku, urgujte správce písemně doporučeným dopisem, případně jej upozorněte, že se chystáte svoje právo vymoci soudně. Pokud vám správce neodpoví, nemáte jinou možnost, než podat na něj občanskoprávní žalobu. O konkrétním postupu se však poraďte s právníkem.