Termín pro periodické ověření vodoměru

  1. ARTAV
  2. Termín pro periodické ověření vodoměru
ostatni

Text otázky

Jak často se musí vyměňovat bytové vodoměry na studenou vodu? A podle jaké vyhlášky? Myslím si, že když se točí, tak je není třeba vyměňovat. Jedná se o 16 bytových jednotek společenství vlastníkůRamešova 4, 612 00 Brno.Děkuji předem za vaši odpověď. Benda

Odpověď na otázku

Vodoměry na studenou vodu se musí ověřovat v autorizované zkušebně po šesti létech od předcházejícího ověření. Přesněji: Úřední ověření je platné do konce šestého kalendářního roku, následujícího po roce, ve kterém bylo provedeno, a který je vyznačen dvouciferným číslem letopočtu na plombě vodoměru.Tato povinnost vyplývá ze zákona o metrologii č. 505/1990Sb. v platném znění a z navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. MPO č. 345/2002 Sb.