Termín pro vrácení přeplatku

  1. ARTAV
  2. Termín pro vrácení přeplatku
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chci se Vás zeptat na vrácení peněz přeplatku z vyúčtování zálohových poplatků za teplo,vodu.Dne 18.3.2006 jsme obdrželi vyúčtování s přeplatkem,do dnešního dne to je 30.6.2006 nám tento přeplatek nebyl vrácen.Družstvo se odvolává na vyhlášku 372/2001Sb.,že přeplatky budou vypláceny do 31.7.Tuto vyhlášku jsem si četla,ale co se týče doby do které musí být přeplatky vráceny,jsem se nedočetla.Zdá se mi 4 měsíce velká prodleva a reaguji tak na nepřiměřenou dobu,když jde o nedoplatek ten musí být uhrazen okamžitě a přeplatek do 4 měsíců.Děkuji za odpověď,Vlasta Zouharová.

Odpověď na otázku

Pro vyrovnání nedoplatků i přeplatků stanoví vyhláška 372/2001 stejnou lhůtu, viz §7, odst.5. vyhlášky: „Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“