Termín pro vyúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Termín pro vyúčtování TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,zajímalo by mne, jestli nějaký předpis stanovuje maximální dobu, za kterou musí pronajímatel předložit vyúčtování nákladů na TUV a to i v případě ukončení nájmu.Děkuji za odpověď.Jana Nováková

Odpověď na otázku

Ano, takovým předpisem je vyhláška MMR č. 372/2001Sb., která v § 7, odst. 1 stanovuje, že náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.Stejný § dále definuje, že ve stejném termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.Pro úplnost je třeba dodat, že zúčtovacím obdobím je období, za které vlastník provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek stanoví vlastník po dohodě s dodavatelem médií.Stejným způsobem se obvykle provádí i vyúčtování nákladů při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období a to z toho důvodu, že v jeho průběhu nejsou známy celkové náklady na poskytování tepla a teplé užitkové vody.