termín pro zúčtování služeb

  1. ARTAV
  2. termín pro zúčtování služeb
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím Vás o radu, co dělat, 1.když nám majitel domu již několikátý rok odmítá dát vyúčtování záloh na služby a najemné 2.do kdy nusí majitel toto vyúčtování za předešlý rok nájemníkům předložit3. kde je možné si takovéto vyúčtování nechat překontrolovat a co je k tomu potřebaVelmi děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

K dotazu č.:1. a 3. V případě vyúčtování tepla a TuV se obraťe na Státní energetickouinspekci. Kontakt naleznete na http://www.cr-sei.cz/.2. Dle § 7, odst. 1 vyhlášky č. 372/2001Sb. se náklady na tepelnou energiina vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody připadající nakonečné spotřebitele v zúčtovací jednotce vyúčtovávají nejméně jednou ročně,a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Vtomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemněseznámen konečný spotřebitel.Pro informace o zúčtování ostatních služeb se musíte obrátit na jiný odbornýportál.