Termin reklamace

  1. ARTAV
  2. Termin reklamace
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Termín reklamace vyúčtování tepla je stanoven vyhláškou. Je nějaká možnost dodatečné reklamace po tomto termínu v případě zjištění porušení přislušné vyhlášky ze strany firmy která rozúčtování provedla? Jak je z mnoha dotazů patrné tak vyúčtování tepla je složité a žádná firma která výpočty provádí nemá zájem způsob korekčních výpočtů podrobněji vysvětlit. Obecné proklamace o složitosti či lineárních výpočtů prováděných jejich programem je pro nás laiky k ničemu. Jinak řečeno pokud obdržím vyúčtování tak jsem schopen kontrolovat data (termín pro reklamaci vyhovuje) ale už ne chybný vzorec výpočtu? předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Dodatečnou reklamaci po uplynutí lhůty uvedené v §7, odst. 2, písmeno i) vyhláška č. 372/2001Sb. nezná, nezná ji ani jiný právní předpis, tedy neexistuje.Máte však plné právo se domáhat dle §107, odst. 1 občanského zákoníku vydání plnění z bezdůvodného obohacení, které se promlčí za dva roky ode dne, kdy jste se dozvěděl, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na základě chybného výpočtu na Váš úkor obohatil.Současně § 107, odst. 2 stanovuje, že právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky.