Termín rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Termín rozúčtování
ostatni

Text otázky

Dle § 7 vyhl. č. 372/2001 Sb. se náklady na tepelnou energii (...) připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Mám dotaz, zda je konečný spotřebitel povinen zaplatit případný nedoplatek i v případě, že byl (konečný spotřebitel) s rozúčtováním seznámem až 7 měsíců po tomto termínu?

Odpověď na otázku

Spotřebitel je povinen uhradit náklady na služby spojené s užíváním bytu pokud je mu vyúčtování předloženo do tří let po vzniku nároku (po uskutečnění dodávky). Po třech létech je nárok na úhradu promlčen.To je dáno občanským zákoníkem.Vyhláška sice vyžaduje předložit vyúčtování do 4 měsíců, ale ani vyhláška ani zákon neuvádí při nesplnění žádné sankce.