Termín vrácení přeplatku.

  1. ARTAV
  2. Termín vrácení přeplatku.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,každoročně dostáváme ve vyůčtování topení a spotřeby vody značné přeplatky protože platíme vysoké zálohy. Zajímalo by mne, jaké povinnosti má správce bytu při vrácení přeplatků. Například v letošním roce jsme dostali vyúčtování koncem května a přeplatek mi nebyl do dnešního dne vrácen. Myslím si, že se správce domu na můj úkor neoprávněně obohacuje, když si může takto držené přeplatky uložit na termínovaný vklad a potom si vybrat úroky.

Odpověď na otázku

Dle vyhlášky 372/2001 Sb. §7, odst.(5) „Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování podle odstavce 2 písm. h) je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které vlastník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“Z toho plyne, že při zúčtovacím období shodném s kalendářním rokem musí být přeplatek vrácen nejpozději do konce srpna.