Termín vyúčtování.

  1. ARTAV
  2. Termín vyúčtování.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat pokud je majitelem domu fyzická osoba, dokdy je povinen předložit vyúčtování tepla a teplé vody dle zákona za rok 2007,které nám ještě nezaslal.Děkuji

Odpověď na otázku

Vyúčtování nákladů za dodávky tepla a teplé vody mezi konečné spotřebitele vzúčtovací jednotce za zúčtovací období se řídí ustanoveními vyhlášky č.372/2001Sb..Tedy i soukromý vlastník objektu (zúčtovací jednotky) je povinen dle §7, odst. 1 této vyhlášky vyúčtovat předmětné náklady nejméně jednou ročně, a tonejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.Ve stejném termínu vlastník dále zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.