Termín vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Termín vyúčtování
ostatni

Text otázky

V červnu jsme jako BD úspešně zprivatizovaly v rámci privatizace bytového fondu českých drah náš panelový dům.Do dnešního dne jsme nedostaly vyúčtování spotřeby tepla a vody jak za rok 2006,tak ani za poměrnou část roku 2007 -1.1.2007-31.5.2007.Existují sankce pro bývalého majitele domu, který nedodržel termín vyúčtování-v případě přeplatku leží peníze nájemníků na účtech čD.Mělo by být rozpočítání nákladů na teplo za poměrnou část roku 2007 provedeno na základě obytné plochy bytů-odpařovací měřiče tepla tepla vykazovaly u většiny nájemníků za měřené období 2007 většinou nulové hodnoty-nejsou tyto měřidla konstruovány pouze na celoroční odečty?Díky za odpověd·

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001Sb. Určuje termín pro vyúčtování záloh a vrácení přeplatků, ale nestanoví sankce při nedodržení stanovených termínů. Lze postupovat podle občanského zákoníku, protože jde o neoprávněné zadržování vašich peněz.Indikátory topných nákladů na principu odparu jsou skutečně konstruovány na celoroční odečty. Odečet dříve než za 12 měsíců je přípustný jen tehdy, jsou-li v odečítaném období zahrnuty letní měsíce červenec a srpen. Pokud byly ampulky s měřicí kapalinou instalovány k 1.1., lze provést odečty nejdříve v měsíci září.