Tolerance rozdílu mezi domovním vodoměrem a součtem náměrů vodoměrů v bytech?

  1. ARTAV
  2. Tolerance rozdílu mezi domovním vodoměrem a součtem náměrů vodoměrů v bytech?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda přímo nějaká vyhláška upravuje možný rozdíl při měření spotřeby teplé a studené vody mezi hodnotami naměřenými fakturačním měřidlem na patě domu a mezi poměrovým měřidlem? Je to 15% nebo 20%? Setkal jsem se s uváděním obou údajů. Děkuji. Hrabovská

Odpověď na otázku

Tolerance neni stanovena žádným předpisem. Z přípustných tolerancí měřidel vdobě platnosti jejich ověření všakvyplývá, že by rozdil rozhodně neměl překročit hodnotou dvojnásobkudovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platnýchpro prvotní ověření vodoměrů, což je 20%.