Topná sezona

  1. ARTAV
  2. Topná sezona
ostatni

Text otázky

Dobrý den, náš bytový dům je v SVJ, máme vlastní kotelnu a prošli jsme velmi kvalitní kompletní rekonstrukcí se zateplením. část vlastníků si přje zahajovat topnou sezonu co nejpozději (až na začátku prosince) a část dříve (ke konci řijna). Vztahuje se na náš dům nějaký předpis, který by nám začátek topné sezony nařizoval? řešením, které nás napadlo, je od října do prosince náklady rozúčtovávat jen těm, kteří skutečně topili a od prosince do konce zimy zohlednit i podlahovou plochu. Dalo by se to tak udělat? Díky za odpověď!

Odpověď na otázku

Pravidla pro vytápění (kdy začít topit a kdy přestat) obsahuje obecně platná vyhláška MPO č. 194/2007 Sb. v §2. Text vyhlášky najdete na stránkách www.artav.cz/legislativa.html. část vyhlášky cituji:§2 (1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.§2 (2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.§2 (3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.Pro SVJ je možno uvedená pravidla upravit se souhlasem 2/3 vlastníků.

Menu