topné náklady

  1. ARTAV
  2. topné náklady
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme SVJ, které si za nemalé finanční prostředky provedlo kompletní zateplení a regulaci topné soustavy domu. Dle platné vyhlášky je zcela evidentně zohledněno několik vlastníků bytů, kteří vědomě přetápí byty(současně větrají), na úkor ostatních, protože jejich desetitisícové částky jsou jim odečteny a rozděleny mezi ostatní vlastníky.Náklady dělíme 50% na 50%, a právě u spotř. složky se toto projevuje.Lze prosím vyúčtování provést tak, aby to bylo spravedlivé, tzn. lépe vystihnout šetřící a nešetřící. Proč by ti, kteří tolik netopí,měli doplácet za ty, kteří plýtvají.Na co jsou nám potom měřáky tepla na ústředním topení. Za odvověď Vám velice děkuji. Za SVJ Teclová jitka

Odpověď na otázku

Metodický pokyn k vyhlášce č. 372/2001Sb. připouští u výkladu §4, odst. 4 při nadměrném plýtvání teplem způsobeném např. otevřeným oknem, pro dosaženíspravedlivého rozúčtování nákladů, překročit limit a to ve Vašem případě +40%.Současně je nutné konstatovat, že ani jeden z výše citovaných právníchpředpisů nedefinuje konkrétní postup, jak danou problematiku fakticky řešit.Při prokazatelném plýtvání se však nabízí možnost, aby vlastník zúčtovacíjednotky přijal rozhodnutí ve smyslu §454 Občanského zákoníku (OZ) o bezdůvodném obohacení a s využitím §456 OZ předmětbezdůvodného obohacení vydat tomu, na jehož úkor byl získán.Nezapomeňte však, že pro případné soudní řízení musíte mít takový stav(neustálé větrání) řádně zdokumentován.Závěrem si dovolíme konstatovat, že měření či indikace spotřeby tepla másvůj nezpochybnitelný význam, neboť:a) při jejich VYUŽITÍ dochází k minimálně 10-ti % úsporám spotřeby teplacelého objektu,b) při jejich NEVYUŽITÍ by většina regulovala vnitřní teplotu v bytěvětráním.