Topné žřebříky

  1. ARTAV
  2. Topné žřebříky
ostatni

Text otázky

Prosím o radu. Někteří vlastníci si pravděpodobně z důvodu zvýšení pohodlí bydlení montují v bytech topné žebříky s možností vytápění elektřinou a současně napojené na systém dálkového vytápění. Jakým způsobem účtovat spotřebu, na žebřících jsou namontovány elektronické poměrové měřiče. V případě, že vlastník souhlasí, je možno účtovat dle naměřených hodnot, jakoby se elektřinou netopilo? Děkuji

Odpověď na otázku

Stávající legislativa tyto případy neřeší. Majitelé domů (SVJ, družstva atp.) by však měli mít zpracovaný a schválený domovní řád, který mimo jiné umožňuje zásah do topného systému pouze se souhlasem majitele objektu. Znamená to tedy, že instalace topného žebříku namísto topného tělesa by tedy měla být majitelem povolena a v případě použití elektrické topné patrony by měl být dohodnut i způsob rozúčtování nákladů. Vzhledem k tomu, že doložení a kontrola, jaký podíl na údajích indikátorů topných nákladů tvoří el. patrona je velmi problematické, je Vámi uváděné řešení tj. rozúčtovat pouze dle hodnot na indikátorech topných nákladů nejvhodnější. Pokud toto nebude akceptováno bude firma provádějící rozúčtování po majiteli objektu požadovat metodiku a podklady jak tyto případy řešit

Menu